ข้อมูลบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่1

นายวิจิตร  ใหม่นา
ผู้ใหญ่บ้าน

นายวีรวัฒน์  หล่อวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมชาย  กันทะวัง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายปราโมทย์  สูงศักดิ์
ส.อบต.

นายธีรศักดิ์  เสธา
ส.อบต.


 
ส.อบต.
no-picture


 
บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ไม่คิดเลยว่าจะมีชุมชนเข็มแข็งที่ได้พากันน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ครัวได้ลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็นมรรค-เป็นผล บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองของครัวเรือน และภายใต้การนำของ นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาท่านนี้..
 
ศึกษาดูงานชุมชนพอเพียง บ.ตุ่นใต้

วันที่สองของการศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 พค.2561...ศึกษาดูงานชุมชนพอเพียง บ.ตุ่นใต้ หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา..

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสริมพลังเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ”(รับรุ่น) ระหว่างวันที่ 23-25 พค.2561 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา..เปิดกิจกรรม โดย นายวันไชย ยวงค์ กำนันตำบลบ้านตุ่น..ต้อนรับโดย นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น ให้การต้อนรับ อปท.เข้าร่วม 15 อปท.ภาคเหนือ จำนวน 150 คน...

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมพลังเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ภาคบ่าย..ของวันที่ 24 พค.2561 คณะผู้เข้าอบรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ฐานเรียนรู้ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่นใต้ หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และบรรยายสรุปข้อมูลหมู่บ้าน ณ ลานหน้าวัดตุ่นใต้..
 
แม่บ้านตุ่นใต้ สาธิตทำไข่ป่ามเสริมสุขภาพ

.."ไข่ป่าม"..เป็นเมนูอาหารหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอาหารพื้นเมืองเหนือ โดบเฉพาะไข่ป่ามของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ที่บ้านตุ่นใต้ หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

นี้..จะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และยอมรับว่าไข่ป่านของบ้านตุ่นใต้ หอม อร่อย และปลอดสารพิษอีกด้วย..{{ชมคลิปสาธิต}}
 
นายแหน้น  เครือสาร ต้นแบบครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น..ได้ไปเยี่ยมครัวเรือนของ พ่อแหน้น เครือสาร ณ ที่บ้านเลขที่ 13 คุณพ่อแหน้นอายุ 76 ปี ท่านอายุขนาดนี้ แต่ทำไมท่านดูแข็งแรง ร่าเริงเช่นนี้ ท่านยังประกอบอาชีพ รับเหมาก่อสร้างบ้านเรือน ดังคนหนุ่มแรงดีโดยทั่ว ๆ ไป ที่น่าประทับใจก็คือ..เมื่อเราเดินทะลุไปหลังบ้าน พบว่าในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ของท่าน ท่านได้เนรมิตร ผืนดินแห่งนี้ เป็นคลังอาหาร มีทั้ง บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยปลาดุก(ทั้งหมดเลี้ยงบนกระชังสีเขียว)..ด้านปศุสัตว์ท่านเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง และก็เลี้ยงแบบพื้นเมืองดั้งเดิม และทั่วบริเวณยังเขียวชะอุ่มไปด้วยพืชผักสวนครัว คุณพ่อแหน้นบอกว่า..หลัก ๆ ปลูกเพื่อบริโภค (ลดรายจ่าย) บริโภคไม่หมดก็นำไปขายที่ตลาดเป็นรายได้อีกด้วย ติดต่อสอบถาม พ่อแหน้น ืเครือสาร โทร.081-8296174 ต่อจากนั้น..เดินออกจากหมู่บ้านเล็กน้อย เราก็ได้ยินแว่ว ๆ ของเสียงบรรเลงดนตรีสะล้อซอซึง..บนบ้านหลังสูง ติดกับชายทุ่งนา นี่ก็คือ.."ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม" ถ่ายทอด ฝึกอบรมเยาวชนในตำบลบ้านตุ่น ในการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นบ้าน(สะล้อซอซึง) มีเยาวชนประมาณ 10 คนกำลังร่วงมวงฝึกฝนดนตรีสะล้อซอซึง ฟังไพเราะยิ่งนัก สอนโดย อ.จรัญ ใจยืน ข้าราชการครูเกษียณเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการดนตรีพื้นเมือง ก่อนกลับบ้านวันนี้..ท่านผู้ใหญ่วิจิตร พาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ผู้สูงอายุจักสาน ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว และก่อนออกจากบ้านตุ่นใต้ ก็ได้แวะเยี่ยมชมอาชีพการปลูกพริกเป็นรายได้ อีกด้วย.. การท่องเที่ยวชุมชนเศษฐกิจวันนี้ ได้เรียนรู้การดำรงชีพของพี่น้องในชุมชน และยังได้ผักสดมาทำกับข้าวที่บ้านเย็นนี้อีกด้วย ปลอดสารพิษแน่นอน .. ขอขอบคุณท่านวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านตุ่นใต้ที่พาเยี่ยมชมครับ ประทับใจมาก..ติดต่อสอบถาม นายวิจิตร ใหม่นา โทร.098-1307603
 
ธรรมมาสโบราณ

ที่วัดตุ่นใต้ ได้พบกับ"ธรรมมาส" ที่เก่าแก่ มีอายุกว่า 150 ปี ในโบสถ์ เป็นธรรมาสที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงาม วิจิตรพิศดารยิ่ง มีความสูงมาก ใช้สำหรับพระสงฆ์ปีนขึ้นไปนั่งเพื่อเทศน์ชาดก ในเทศกาลเทศน์มหาชาติ ในทุก ๆ ปี และยังได้ชมสถาปัตย์ล้านนาโบราณที่เรียกว่า "เครื่องสูง"ที่มีลวดลายสวยงาม ที่ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันรักษาไว้หลายชั่วอายุคน
 
วัดตุ่นใต้

วัดตุ่นใต้..เป็นวัดที่มีควา่มสำคัญต่อชุมชนตุ่นใต้ โดยที่นี่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเปนที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

"เครื่องสูง"ที่มีลวดลายสวยงาม ที่ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันรักษาไว้หลายชั่วอายุคน
 
ชุมชนแห่งความพอเพียง

 
ชุมชนบ้านตุ่นใต้ ณ วันนี้ !!