หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านตุ่น
10
1
07 ต.ค. 2564
แจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
23
0
14 ก.ค. 2563
ถามตอบปัญหา รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
18
0
10 ก.ค. 2563
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
6
0
10 ก.ค. 2563
งานบุคลากร
5
0
10 ก.ค. 2563
แนะนำ-ติชม
5
0
10 ก.ค. 2563
คุยกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
6
0
10 ก.ค. 2563
คุยกับปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
0
0
10 ก.ค. 2563
ถามตอบปัญหาการให้บริการ
0
0
10 ก.ค. 2563
เหตุด่วนสาธารณะภัย
0
0
10 ก.ค. 2563