-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
 

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
 

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
 

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
 

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564