ข้อมูลบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 7

นายสงกรานต์  บุญมา
ผู้ใหญ่บ้าน

นายชรัส  ฟูวงศ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางสุพันธ์  กันทะไชย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางบุปฝา  ใจบาน
ส.อบต

นายทิวากรณ์  เสธา
ส.อบต
 
เยือนบ้านตุ่นใต้ ม.7 ต.บ้านตุ่น

.."พอเพียง เพียงพอ และก็พอเพียง"..เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านได้ให้ไว้เป็น"ยาเม็ดเอก" ..สำหรับพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้"พึ่งตนเอง"ได้ และสามารถอยู่ใด้ในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 
โฮมสเตย์ พิพิธภัณฑ์เรือนสะสมของเก่า "ไหมแพร"

..บ้าน"ไหมแพร" เป็นเรือนทรงไทยล้านนา ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  การจัดส่วนต่าง ของบ้านได้สวยงามมาก

ที่เป็นไฮท์ไลท์..ของบ้านหลังนี้ก็คือ ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่า ในอดีต เช่น เครื่องใช้ของคนยุคก่อน ๆ สะบู่  ยาสีฟัน  บุหรี่ยี่ห้อเก่า ๆ กระเป๋า  นาฬิกา เป็นต้น

ปัจจุบันที่นี่ได้จัด..บริการที่พัก แบบโฮมสเตย์ ของชุมชนบ้านตุ่นใต้ ม.7 แห่งนี้..
 
บ้านตุ่นใต้ หมู่ 7 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา