ข้อมูลบ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5
นาย สุรมัย  เล่ห์ดี
ผู้ใหญ่บ้าน
 
บ.ห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

 

ขอพาท่านไปรู้จักและเยี่ยมชุมชนบ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น ือ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ตั้งอยู่ที่พิกัด GPS ที่ N 19.14301 E 99.81381

 

ชุมชนบ้านห้วยหม้อ มีพื้นที่ติดกับแนวเขตของแนวป่าอุทยานดอยหลวง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าที่อดมสมบูรณ์กว่า 20,000 ไร่ ชุมชนนี้มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ลำธารต่าง ๆ ที่จะไหลไปรวมกันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ คือ "กว๊านพะเยา"นั่นเอง

 

 

หากชาวบ้านที่ชุมชนห้วยหม้อ ไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นแล้ว ปัญหาการบุกรุกพพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อทำมาหากิน ก็จะเป็นปัญหา และอุปสรรคใหญ่หลวง ต่อการปกป้องผืนป่าน้ำน้ำยิ่ง..

 

ดังเช่นวันนี้..ที่นี่..โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชลิน้ำ 66 พรรษา 66 ฝาย 6,600 ต้น เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ม่อนสูง หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ประชาชนเข้าร่วม จาก 11 หมู่บ้าน 150 คน


 
สภาพแวดล้อมชุมชนห้วยหม้อ

 

 

พื้นที่เขตตำบลบ้านตุ่น มีแนวเขตติดต่อกับเทือกเขาดอยหลวงเป็นแนวยาวหลายตำบล ซึ่งชุมชนหมู่บ้านที่ติดกับแนวทุทยานดอยหลวง ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการร่วมเป็นกลไกในการป้องกัน และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแห่งนี้ อีกทั้งการดูแลควบคุมมิให้ราษฎร์เพาะปลูก และใช่้สารเคมีในเขตพื้นที่เกษตรต้นน้ำแห่งนี้ เพราะต้นน้ำแห่งนี้จะไหลรวมกันลงไปในกว๊านพะเยานั่นเอง..

 

ในชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร โดยได้มีการสะสมยาสมุนไพรจากป่า นำมาปรุงเป็นตัวยาสมุนพร และยังจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรอีกด้วย..

 

ปราชญ์สมุนไพรวัย 84 เปิดตำราโบราณปรุงยาสมุนไพรก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลา และขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นปัจจุบัน..

 
ปลูกป่าม่อนสูง ดอยหลวง

 

Cที่นี่..โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชลิน้ำ 66 พรรษา 66 ฝาย 6,600 ต้น เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ม่อนสูง หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ประชาชนเข้าร่วม จาก 11 หมู่บ้าน 150 คน

 

พื้นที่เขตตำบลบ้านตุ่น มีแนวเขตติดต่อกับเทือกเขาดอยหลวงเป็นแนวยาวหลายตำบล ซึ่งชุมชนหมู่บ้านที่ติดกับแนวทุทยานดอยหลวง ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการร่วมเป็นกลไกในการป้องกัน และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแห่งนี้ อีกทั้งการดูแลควบคุมมิให้ราษฎร์เพาะปลูก และใช่้สารเคมีในเขตพื้นที่เกษตรต้นน้ำแห่งนี้ เพราะต้นน้ำแห่งนี้จะไหลรวมกันลงไปในกว๊านพะเยานั่นเอง.. 
เปิดตำรายาแทพย์แผนไทย

ตำราโบราณนี้ทำจากใบลาน บันทึกตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านเป็นภาษาล้านนา มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี คุณปู่บอกว่าตนเองอายุมากแล้ว เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง หากเสียชีวิตไปก็ไม่ต้องการให้ภูมิปัญญานี้สูญหาย

จึงนำออกมาเผยแพร่ให้มีผู้สืบทอดโดยตำรานี้บอกถึงวิชาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อใช้ในการบำบัดอาการป่วย อัมพฤกษ์อัมพาต โรคปวดเมื่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จับเส้นเอ็นตามร่างกาย

การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความรู้ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จากในอดีตที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาให้การช่วยเหลือ ชาวบ้านที่เจ็บป่วยจึงต้องหันไปพึ่งพาหมอที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง ซึ่งหมอเหล่านี้ก็มีการนำเอาความรู้มาจากตำราบันทึกประสบการณ์ และการบอกเล่าจากหมอรุ่นเก่า กลายเป็นที่พึ่งพิงสำหรับชาวบ้านมาช้านาน..

ติดต่อพูดคุยกับลุงอ้าย ทองชัย โทร.064-9844743 พิกัดตำแหน่งGPS ที่บ้าน N 19.14193 E 99.81447
 
นายอ้าย  ทองชัย ปราชญ์สมุนไพร

ลุงอ้าย ทองชัย เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2477 ปัจจุบันอายุ 84 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยหม้อ เลขที่ 39 หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ปราชญ์ล้านนาวัย 84 ปี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ายยาสมุนไพร ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนไทย ตำราสมุนไพรพื้นบ้าน จากใบลานและกระดาษสาโบราณที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษถึง 3 ชั่วอายุคน ให้กับผู้สนใมจ ได้สืบทอด เกรงว่าในอนาคตจะสูญหายไปกับกาลเวลา

ลุงอ้าย..ได้นำตำราใบลานและกระดาษสาที่บันทึกเป็นตำราสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาแล้วถึง 3 รุ่น ออกมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้ เพื่อให้ช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะให้กับหมอพื้นบ้าน 
ลุงอ้าย  ทองชัย ปราชญ์ชุมชน ด้านสมุนไพร

 

 

ปราชญ์สมุนไพรวัย 84 เปิดตำราโบราณปรุงยาสมุนไพรก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลา และขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นปัจจุบัน..

 

ลุงอ้าย ทองชัย เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2477 ปัจจุบันอายุ 84 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยหม้อ เลขที่ 39 หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ปราชญ์ล้านนาวัย 84 ปี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ายยาสมุนไพร ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนไทย ตำราสมุนไพรพื้นบ้าน จากใบลานและกระดาษสาโบราณที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษถึง 3 ชั่วอายุคน ให้กับผู้สนใมจ ได้สืบทอด เกรงว่าในอนาคตจะสูญหายไปกับกาลเวลา

 

ลุงอ้าย..ได้นำตำราใบลานและกระดาษสาที่บันทึกเป็นตำราสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาแล้วถึง 3 รุ่น ออกมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้ เพื่อให้ช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะให้กับหมอพื้นบ้าน..

 
ตำรายาสมุนไพรโบราณ..องลุงอ้าย

 
ออกข่าวThaiPBS นักข่าวพลเมือง ออกอากาศเมื่อ 16 กค.2561