อบต.บ้านตุ่น : แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงหน้าแล้ง


          ช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะมีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงกว่าในช่วงอื่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวัง การจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง


 อบต.บ้านตุ่น : แจ้งเตือนประชาชน.ฝ้าระวังการเกิดคคีภัยช่วงหน้าแล้ง

              ช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะมีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงกว่าในช่วงอื่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวัง การจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทางเพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งกันบุหรี่ตามริมถนนหลวงที่อาจะก่อให้เกิดไฟไหม้สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิด

จากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเพลิงใหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนอย่างเข้มงวดทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านตุ่น ได้ทันที

ที่หมายเลข 054-885470 หรือ 054-423098

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันทวงที